VERENIGING DORPSBEHOUD IS GESTOPT NA 42 JAAR, NIEUWE WERKGROEP VOOR OUD-LEDEN BIJ NOVATO.

Op dinsdag 11 april 2023 vond de allerlaatste ledenvergadering plaats van Vereniging Dorpsbehoud.

Voorzitter Henk de Kleer en penningmeester René Peters, de enige twee overgebleven bestuursleden, hadden aan de bijna 100 leden voorgesteld dat het beter was om de vereniging op te heffen. Dit vanwege een chronisch tekort aan bestuursleden (maar ook andere vrijwilligers) die zich willen en kunnen inzetten voor de doelstellingen van Dorpsbehoud….

Zo kwam er dinsdagavond een einde aan meer dan 40 jaar inzet voor het behoud van monumenten en een leefbaar en vooral groen Noordwijkerhout. Men begon als actiegroep in 1981, opkomend voor het behoud van woningen aan de Dorpsringweg. Het protest hielp toen niet, als dieven in de nacht deden de slopers helaas toen hun werk; aldus Vereniging Dorpsbehoud.

De afgelopen decennia is de vereniging een begrip geworden in Noordwijkerhout, klik hier voor de vele nieuwsberichten op BON van Vereniging Dorpsbehoud. Dorpsbehoud is een overlegpartner van de gemeenten Noordwijkerhout en later Noordwijk geworden bij tal van zaken, zoals o.a. het behoud van waardevolle panden en bomen/natuur.

Er werd door de vereniging een Noordwijkerhoutse Monumentenlijst in het leven geroepen en een aantal jaren is er een ‘Pand van het Jaar’ verkiezing geweest. Ook was men betrokken bij het organiseren van de jaarlijkse Monumentendag.

Er is nog een geldbedrag in verenigingskas beschikbaar en dat zal (met instemming van de laatste ledenvergadering) een goede besteding gaan krijgen met de doelstelling van de vereniging voor ogen. Later volgt daar nog een perspublicatie over.

Na de laatste officiële ledenvergadering van Dorpsbehoud kreeg Abe Bader, voorzitter van Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo), het woord. Hij gaf aan dat NoVaTo de opheffing van Vereniging Dorpsbehoud bijzonder betreurt. NoVaTo is overtuigd van het nut en de noodzaak van Dorpsbehoud met haar doelstellingen binnen de gemeente voor Noordwijkerhout.

Aangezien NoVaTo niet de menskracht en de kunde heeft om dit werk zelf voort te zetten, heeft men in overleg met het oud-bestuur van Vereniging Dorpsbehoud het volgende besloten. Oud-leden van Dorpsbehoud en diegene die ook belangstelling voor deze onderwerpen hebben, kunnen na donateur bij NoVaTo te zijn geworden, zitting nemen in een eigen werkgroep onder de bestuurlijke paraplu van NoVaTo. NoVaTo biedt vergaderruimte aan en andere noodzakelijke ondersteuning zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid, om jaarlijks in de bode een paar bladzijden te vullen met activiteiten en andere mededelingen rondom hun onderwerpen. Dit kan eventueel ook in een extra losse bijsluiter met de bode gepubliceerd worden.

Het oud-bestuur van Dorpsbehoud en NoVaTo zelf hopen dat er voldoende vrijwilligers zich beschikbaar stellen om de doelstellingen van het vroegere Dorpsbehoud “Het behoud van het karakter van het dorp, behoud van monumenten en een leefbare omgeving in Noordwijkerhout” te blijven behartigen. Hiermee zou het gedachtegoed van Vereniging Dorpsbehoud voorgezet kunnen worden, we houden u via BON op de hoogte.

Bron: BlikOpNoordwijkerhout