Openbare Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout 31 oktober

Locatie : Boekhorstzaal Noordwijkerhout
Datum : 31 oktober 2019
Tijd : 09:20 uur

1. Opening en mededelingen (09:20)
2. Vaststellen verslag vorige vergadering (09:25)
3. Inspraak (09:30)
4. Nieuwe locatie kunstwerk verdwenen erfgoed (09:40)
Naar aanleiding van de vorige vergadering wordt de commissie op de hoogte gebracht
van de nieuwe voorgestelde locaties met betrekking tot het kunstwerk voor verdwenen
erfgoed. Punt 7 op de agenda van 5 september jongstleden.
5. Langevelderweg 10 n.n.b. (09:50)
Mogelijk vooroverleg met betrekking tot verbouwingsmogelijkheden aan het woonhuis.
6. Terugkoppeling ontwerp en uitvoering tuin Witte Kerk (10:00)
Naar aanleiding van de vraag van de commissie waarom de tuin niet volledig is aangelegd
als geadviseerd, wordt het definitief ontwerp getoond en keuzes in de uitvoering naar
voren gebracht.
7. Terrassen Noordwijkerhout (10:10)
De Monumentencommissie spreekt samen met Caroline Versnel (gemeente Noordwijk) en
Monique Verdegaal (Ondernemersvereniging Noordwijkerhout) over het terrassenbeleid en
met name plaatsing van terrassen rondom de Witte Kerk.
8. Langevelderweg 27F (’t Pesthuis) (10:30)
De omgevingsvergunning voor het wind en waterdicht maken van ’t Pesthuis is
aangevraagd. Rutger Polderman van Polderman, Bureau voor Monumenten- en
Restauratieadvies zal hierbij aanwezig zijn om toelichting te geven en inhoudelijke vragen
te beantwoorden.
9. Rondvraag (10:40)
10. Sluiting en volgende vergadering (10:45)