Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad van Noordwijkerhout/De Zilk het Groenbeleidsplan en Bomenbeleidsplan aangenomen. Middels een amendement van de PvdA is nog een wijziging aangebracht in het aantal bomen per inwoner. De ambitie in het Bomenbeleidsplan was 0,42 per inwoner en dat is opgetrokken naar 0,45. Dit amendement betekent dat er in Noordwijkerhout 500 bomen extra geplant moesten worden.

Maar dat is nog niet alles. In diezelfde raadsvergadering werd geconstateerd dat in Noordwijkerhout/De Zilk een enorme achterstand was in het herplanten van bomen. Voor elke boom die gekapt wordt moet namelijk een nieuwe boom geplant worden op dezelfde plaats als dat kan of anders op een andere plaats. Het ging om een achterstand van zo’n 500 bomen.

Noordwijkerhout/De Zilk stond dus voor de taak 1000 bomen extra te planten.

Maar toen kwam de fusie. Is in de nieuwe gemeente doorgedrongen dat er in Noordwijkerhout en De Zilk 1000 extra bomen geplant moeten worden volgens het raadsbesluit van 14 december 2017?

Wij vrezen van niet. Uit de vragen van NZlokaal en het antwoord van de gemeente maken wij op dat de gemeente serieus bezig is 500 bomen te planten in Noordwijkerhout en De Zilk. Dat is inderdaad te zien, bijvoorbeeld langs de Victoriberg. Maar  NZlokaal vraagt zich af of al die genoemde bomen wel als extra beschouwd kunnen worden. M.a.w. herplant van bomen die gekapt zijn mogen niet meetellen als extra bomen.

Als we de redenering van NZlokaal volgen dan worden(veel) minder dan 500 bomen extra geplant, dus wordt de achterstand niet ingehaald, laat staan dat de ambitie 0,45 bomen per inwoner gehaald wordt.

Dorpsbehoud heeft ook telefonisch geïnformeerd op het gemeentehuis hoe het nu precies zit. Daar kregen we te horen dat er helemaal geen budget is voor 1000 extra bomen. Dat bevestigt onze vrees dat de gemeente uitgaat van 500 in plaats van 1000 extra bomen. Dat is niet conform het raadsbesluit van 14 december 2017!

Samengevat vindt Dorpsbehoud dat de gemeente best goed bezig is met de groenvoorziening: de al genoemde bomenrij langs de Victoriberg, ruim 70 bomen bij het Paardenkerkhof aan de Zilkerduinweg, bomen langs de Pilarenlaan en de  Delfweg. Maar om de afspraken die in de raadsvergadering van 14 december 2017 zijn gemaakt na te komen moet er echt nog een flinke schep bovenop.