René Peters Penningmeester

Sinds begin jaren tachtig ben ik lid van Dorpsbehoud. Toen nog maar kort wonend in Noordwijkerhout, was de noodzaak van een vereniging die opkomt voor behoud van monumenten en een goed leefmilieu mij al duidelijk. Een aantal jaar heb ik in het bestuur gezeten als gewoon lid. Om het werk van de vereniging dóór te kunnen laten gaan, ben ik nog een paar jaar interim-voorzitter geweest. Daarna kwam de functie van penningmeester beschikbaar. Ik vind het goed om te zien wat Dorpsbehoud in zijn bestaan heeft kunnen doen. We zouden altijd meer willen, maar met de beschikbare menskracht en middelen….