Leeweg 23

Paardenstal voormalige vleeshal. In de lengterichting uitgebreide landbouwschuur, behorend bij manege-boerderij. Muurwerk grotendeels vernieuwd; gedeeltelijk gepleisterd, wit geschilderd met zwarte plint. Getuige de aanwezigheid van enkele zeer oude spanten (met kromme spantbenen) is deze schuur waarschijnlijk zeer oud, mogelijk zelfs laat-Middeleeuws. Volgens overlevering zou hier gedroogd of gerookt vlees van een nabijgelegen klooster zijn bewaard; vandaar de benaming Vleeshal. 15e eeuw