Dorpsstraat 7, archeologisch monument, kerkhof

Dit terrein ligt rondom de Witte Kerk en heeft vanaf de 18e eeuw verschillende inrichtingen met grafstenen, grasveld, beplanting, schelpenpaden omheiningen gehad.De huidige (2010) inrichting bestaat uit een niet symmetrisch rond de kerk aangelegd gazon dat van de Dorpsringweg en de Dorpsstraat wordt gescheiden door middel van een laag, bakstenen muurtje (circa 70 cm hoog) met ezelsrug. Het muurtje is tussen 1938 en 1948 gebouwd en wordt ter plaatse van de zij- en hoofdingang onderbroken. Aan de buitenzijde staat rondom het muurtje een rij lindebomen. Op het terrein is een plaquette aangebracht ter herinnering aan degene die op het voormalig kerkhof zijn begraven. Het Witte Kerkje werd opgetrokken op een natuurlijke zandheuvel. Uit historische bronnen is bekend dat delen van de huidige Witte Kerk uit de 13e eeuw stammen. Aan het einde van de 16e eeuw schijnt de kerk door een brand te zijn verwoest en herbouwd. De restanten van de Romaanse voorganger van de huidige NH kerk bevinden zich onder de huidige kerk. Delen van de oude kerk zijn in verband gemetseld met de huidige kerk. De oorspronkelijk kerk wordt geplaatst in het midden van de 13e eeuw. Uitbreidingen gaan door tot aan het einde van de 15e eeuw. Volgens historische bronnen en archiefstukken werd het kerkhof meermalen geruimd. In 2005 is een proefsleuf gegraven, omdat de huidige kerkmuur naar binnen verplaats zou worden in verband met uitbreiding van functies op het terrein van de kerk. Bij dit onderzoek zijn minimaal 393 graven gedocumenteerd, die gedateerd kunnen worden tussen de 13e en 19e eeuw. Verwacht wordt dat de begraafplaats ook ruimer van opzet zal zijn geweest dan de huidige kerkmuurgrens. Dit terrein heeft een ZEER HOGE WAARDE door de historische betekenis van de kerk voor het dorp en haar omgeving, door de HOGE ZELDZAAMHEID en door de GAAFHEID VAN DE RESTANTEN. Het organische, histrorisch gegroeide kerkhof heeft een hoge monumentale waarde, met name op lokaal gebied voor de herkenbaarheid van de dorpskern van Noordwijkerhout