Dorpsringweg

De boerderij rode baksteen gevels in kruisverband. Gepleisterde plint en speklagen aan voorzijde. Gepleisterde aanzet- en sluitstenen met diamantkoppen. Boven vensters bogen. Aan voorgevel op muurdam boven voordeur tussen vensters le verdieping een paardenkop in een ovaal van decoratief metselwerk met gele strengperssteen. Zadeldak met wolfseind. Gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Houten gootlijsten. Aan zijgevels dakkapellen uit verschillende periodes. Bouwjaar 1896