Over

Het Bestuur:

Over:

De vereniging heeft ten doel:

  • Het in stand houden en beschermen van historische panden en karakteristieke straten en pleinen binnen en buiten de bebouwde kom van Noordwijkerhout om het karakter en de sfeer van het dorp te behouden;
  • Het leefmilieu te verbeteren door aanleg van parken, aanplant van groen te stimuleren, alsmede onnodig kappen van bomen en struikende tegen te gaan;
  • De verkeersveiligheid te vergroten door het doen van aanbevelingen bij aanleg van fiets- en voetpaden, ontlasting van het dorpscentrum, autovrij maken van bepaalde straten, e.d.;
  • Kritisch volgen van de ontwikkelingen in het Buitengebied ten aanzien van het leefmilieu; te denken valt aan het gebruik van landbouwgif, bouw van kassen, vuilnisstort, open houden van het platteland, enzovoorts.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 

  • Het opstellen van nota’s en het doen van aanbevelingen, welke neergelegd in een rapport, aan het gemeentebestuur worden aangeboden, zodat deze de inhoud hiervan bij haar besluitvorming kan betrekken.
  • Het met alle wettige middelen voeren van acties, het distribueren van pamfletten (schrifturen) en verstrekken van voorlichting om de bij velen levende wensen aan een zo groot mogelijk publiek kenbaar te maken.