Onlangs bereikte ons het verslag van de voorlaatste Vergadering van de Ergoedcommissie Noordwijk, september 2020. Ter informatie graag met u gedeeld.

Op de actielijst stonden twee onderwerpen die op de woonkern Noordwijkerhout betrekking hadden:

⦁ REGENBOOGPAD DORPSRINGWEG. De stedenbouwkundigen hebben aangegeven hier geen actie meer op te willen ondernemen. Het is een monumentaal onderdeel van de dorpskern; hier horen ook de klinkers bij. De commissie heeft niks tegen een regenboogpad; het gaat om de locatie. De commissie vraagt aan de gemeente om meer bewustwording van de locatie en het proces ten aanzien van de dorpskern. Wordt ook besproken met de wethouder 19 november.
⦁ BANKJE BIJ DE WITTE KERK. : Er is een nieuwe adviesaanvraag over welke locatie van het bankje de commissie het meest geschikt vindt en welke variant dan, met in achtneming van de tuin die gemeentelijk monument is en de kerk rijksmonument.
Overweging/Beraad
De commissie vraagt zich af of in hoeverre de motie voor een extra bankje nog ondersteund zou worden. De herinrichting van dorpsplein is een heel zorgvuldig proces geweest; iedereen heeft input kunnen aanleveren. Er wordt nu achteraf iets toegevoegd, zonder maatschappelijke input. De commissie vraagt ook de urgentie af; iedereen gaat nu op het muurtje zitten. De commissie vindt dat het bankje in de context bekeken moet worden. Zij heeft respect voor alles binnen de muur en wil daar niks toegevoegd hebben. De commissie constateert dat de kerk vanouds een ontmoetingsplek is. Dit geldt voor binnen en buiten; zitten op de muur moet kunnen. De commissie vindt dat variant 2, optie 1 weinig schade aanricht aan het oorspronkelijke, zonder losse haakse bank (dat dan ook niet verwijderd hoeft te worden bij markt). Bij variant 1, optie 1 is de zithoogte beter. Deze locatie is ook de oude stek. De commissie opteert voor deze variant en optie.

Conclusie
De Erfgoedcommissie vraagt zich af in hoeverre de bank nog noodzakelijk is. Indien noodzakelijk dan adviseert zij variant 1, optie 1. De versie op de muur met een rugleuning, maar zonder losse haakse bank en niet binnen de muur.

22 April is dit punt in de Erfgoedcommissie opnieuw aan de orde geweest.
De leuning die nu geplaatst is, is niet conform de afspraken. De gemeente heeft de commissie nooit een definitieve tekening toegezonden. De uitvoering is afwijkend van de voorgestelde variant 1, optie 1.