De bollenvelden zijn wereldberoemd, de duin en kusstrook kent een divers dieren en plantleven.. De Bollenstreek wordt dan ook beschouwd als een mooi landschap met internationale bekendheid. Kan de landschappelijke waarde van de Bollenstreek nog naar een hoger niveau? Vereniging Dorpsbehoud ziet daar kansen liggen en zal daar in 2021 nog meer de aandacht op vestigen.
Eerder, juli vorig jaar, is een initiatiefbrief van Dorpsbehoud naar het gemeentebestuur verstuurd met de aanbeveling om bij bouwaanvragen van bedrijfspanden een groenplan toe te voegen. Een reactie is tot heden achterwege gebleven.
Dorpsbehoud is blij met initiatieven, waaruit aandacht voor groen in de Bollenstreek groeiende is. Zo zijn er de boomplant activiteiten. Vrijlanders die zich inzetten voor een open Bollenstreek en het aanleggen van heggen voor insecten en vogels.
Dorpsbehoud kan u wellicht verder helpen om ook daar een bijdrage aan te leveren.
Op de website Samen Biodiversiteit is nuttige informatie terug te lezen.
De vereniging Dorpsbehoud zal u op de hoogte houden als er weer ontwikkelingen te melden zijn.

Wilt u met eens meedenken en /of meedoen, heeft u suggesties voor ons, dan horen wij dat graag via reactie@dorpsbehoud.nl.

Namens het bestuur van de vereniging,
H. de Kleer