In 1994 stelde Vereniging Dorpsbehoud vragen over verdeling van 50.000 gulden voor verbetering van de groenvoorziening in Noordwijkerhout. Het voorstel zou op korte termijn in de raadscommissie vergadering worden besproken en Dorpsbehoud kon daarvoor op korte termijn suggesties inleveren.
Dat gebeurde:

Het buitengebied kan o.i. veel rijker bekleed worden met bomen en struiken. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van vrijwilligers en het opzetten van projectmatige activiteiten , zoals door de boomplantdag zo groots mogelijk te organiseren .  

Terzijde merken wij op dat regelmatig jonge boompjes worden vernield.  Is het mogelijk op vandalisme-gevoelige plaatsen grotere bomen te planten die al een dikke stam hebben en moeilijk kunnen breken?

 De Vereniging Dorpsbehoud maakt zich al jaren zorgen over het verliezen van de landschappelijke waarde van de bollenstreek door steeds meer schuren en kassen van agrarische en niet—agrarische bedrijven . Een actief beleid om bedrijven te stimuleren hun schuren en kassen door groenvoorzieningen aan het oog te onttrekken, zou het landschap zeer ten goede komen (Zo zou bijvoorbeeld een stuk grond, ter grootte van een gering percentage van de oppervlakte van nieuw te bouwen opstallen, voor groenaanleg kunnen worden bestemd).

Lees hier de volledige brief.