UITNODIGING ALV Op maandag 19 maart 2018 houdt de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout de jaarlijkse ledenvergadering, opnieuw in Hotel van der Geest in Noordwijkerhout. Aanvang 19.30 uur. Wij nodigen alle leden en belangstellenden van harte voor deze avond uit. Opening door de voorzitter en mededelingen. Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2017. Jaarverslag 2017 […]