Beste vrienden van Vereniging Dorpsbehoud.

Als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, heeft het bestuur besloten de jaarvergadering voorlopig uit te stellen.
Een nieuwe datum wordt nog vastgesteld.

Wij hopen u op een later moment in goede gezondheid te ontmoeten.

Het bestuur.